White Structure
Shooting white, Calvin Klein Spring 2013.

#revealed #Calvin Klein #white #photo shoot #models

May 11, 2013

Shooting white, Calvin Klein Spring 2013.

Expand Post
White Structure 

#revealed #Calvin Klein #white #photo shoot

May 11, 2013

White Structure 

Expand Post
Color #3
Shooting color, Calvin Klein Spring 2013.

#revealed #Calvin Klein #color #photo shoot #models

May 10, 2013

Shooting color, Calvin Klein Spring 2013.

Expand Post
Color #2
Shooting color, Calvin Klein Spring 2013.

#revealed #Calvin Klein #color #photo shoot #models

May 10, 2013

Shooting color, Calvin Klein Spring 2013.

Expand Post
Color #1
Shooting in Puerto Rico, February 2013.

#revealed #Calvin Klein #photo shoot #puerto rico

May 3, 2013

Shooting in Puerto Rico, February 2013.

Expand Post